RS-com, s.r.o.

Firma je partnerom spoločnosti Slovak Telekom a.s.

Sídlo firmy: Beňadická 3008/17, 851 06 Bratislava

Adresa na doručovanie písomností: Stromová 887/15, 900 42 Dunajská Lužná

Prevádzka: Telekom Centrum, Lichnerova 32, 903 01 SENEC

Kontakty na predajcov Telekom Centra:

Melinda Schvarczingerová – predajca/manager – 0911 420 336

m.schvarczingerova.external@telekom.sk

Miriam Cibulková – predajca – 0911 122 402

miriam.cibulkova.external@telekom.sk

Tomáš Múcska – predajca – 0903 673 271

tomas.mucska.external@telekom.sk

Kontakt RS-com:

Judita Ondrejkovičová-Labudová – 0903 385 216

labudova@rscom.sk

Robert Ondrejkovič ondrejkovic@rscom.sk

Výpis z obchodného registra tu http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=64359&SID=2&P=0